VR46

Obchodní podmínky

Základní obchodní informace

  • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.
  • Objednávky jsou potvrzovány formou e-mailové zprávy zaslané na e-mail zákazníka.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). Ostatní ujednání jsou smluvního charakteru a zasláním objednávky jsou považovány za Kupujícím akceptovaná.

b) "Prodávající" je MOTO PERFORMANCE s.r.o., Nový Oldřichov 3, 471 13, I.č.: 24808199, Dič: CZ24808199

c) "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

d) Zboží může být objednáno osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese www.motoperformance.cz.

e) Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím, tj. osobním odběrem na sjednaném místě nebo poštovní přepravou (obchodní balík s dobírkou)


2. Záruční podmínky

a) Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b) V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

c) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.

d) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY. Součástí obchodního balíku je i písemné prohlášení Kupujícího, že od smlouvy odstupuje a udání způsobu vrácení kupní ceny včetně spojovacích čísel (číslo účtu, adresa pro zaslání poštovní poukázkou).


3. Vyřízení Reklamace

a) Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutí k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).

b) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

c) Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY. Pokud je Zboží Prodávajícímu předáno v porušeném transportním obalu, je oprávněn Zboží nepřevzít.

d) Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.


4. Závěrečná ustanovení

a) V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Reklamace vyřizuje:
Ivan Šulc, jednatel společnosti
MOTO PERFORMANCE s.r.o.
Nový Oldřichov 3
471 13, Nový Oldřichov

 5. Zrušení objednávky ze strany barracudamoto.cz

 Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: · zboží se již nevyrábí nebo nedodává · změnila se výrazným způsobem cena

 6. Úhrada zboží

Česká republika:

DPD - dobírka 121 Kč vč. dph
DPD - platba na účet 80 Kč vč. dph

Česká Pošta - dobírka 121 Kč vč. dph
Česká Pošta - platba na účet 80 Kč vč. dph

Slovensko:

PPL - dobírka 155 Kč vč. dph
PPL - platba na účet 115 Kč vč. dph 

CZ - Euro účet: 5937074001/5500
IBAN: CZ7455000000005937074001 SWIFT: RZBCCZPP

Možnost odeslání zboží do následujících států:

Německo   
DPD - platba na účet 325 Kč vč. dph
Polsko        
DPD  - platba na účet 325 Kč vč. dph
Rakousko    
DPD - platba na účet 325 Kč vč. dph
Maďarsko   
DPD - platba na účet 520 Kč vč. dph
Rumunsko  
DPD- platba na účet 325 Kč vč. dph
Ukrajina     
DPD - platba na účet 2099 Kč vč. dph

IBAN: CZ7455000000005937074001 SWIFT: RZBCCZPP

 Dodací lhůta

Zaslání zboží na dobírku.
Zboží je doručeno do 14 pracovních dnů po objednání (pokud je zboží skladem v ČR, obdržíš svoji objednávku do 48 hodin). Pokud z nějakého důvodu, není možné dodržet dodací lhůtu, je zákazník informován.

Racing


 

 

 

Načítám data