VR46

Obchodní podmínky

Základní obchodní informace

  • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.
  • Objednávky jsou potvrzovány formou e-mailové zprávy zaslané na e-mail zákazníka.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). Ostatní ujednání jsou smluvního charakteru a zasláním objednávky jsou považovány za Kupujícím akceptovaná.

b) "Prodávající" je MOTO PERFORMANCE s.r.o., Nový Oldřichov 3, 471 13, I.č.: 24808199, Dič: CZ24808199

c) "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

d) Zboží může být objednáno osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese www.motoperformance.cz.

e) Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím, tj. osobním odběrem na sjednaném místě nebo poštovní přepravou (obchodní balík s dobírkou)


2. Záruční podmínky

a) Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b) V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

c) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.

d) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY. Součástí obchodního balíku je i písemné prohlášení Kupujícího, že od smlouvy odstupuje a udání způsobu vrácení kupní ceny včetně spojovacích čísel (číslo účtu, adresa pro zaslání poštovní poukázkou).


3. Vyřízení Reklamace

a) Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutí k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).

b) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

c) Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY. Pokud je Zboží Prodávajícímu předáno v porušeném transportním obalu, je oprávněn Zboží nepřevzít.

d) Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.


4. Závěrečná ustanovení
Firma Moto Performance s.r.o. informuje, že na webu muže docházet k překlepum ohledně ceny z dvodu administarce/vylepšení webu atd..., když nastane tento problém tak je zákazník informován ohledně správné ceny.

a) V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Reklamace vyřizuje:
Ivan Šulc, jednatel společnosti
MOTO PERFORMANCE s.r.o.
Nový Oldřichov 3
471 13, Nový Oldřichov

 5. Zrušení objednávky ze strany barracudamoto.cz

 Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: · zboží se již nevyrábí nebo nedodává · změnila se výrazným způsobem cena

 6. Úhrada zboží

Česká republika:

DPD - dobírka 121 Kč vč. dph
DPD - platba na účet 80 Kč vč. dph

Česká Pošta - dobírka 121 Kč vč. dph
Česká Pošta - platba na účet 80 Kč vč. dph

Slovensko:

PPL - dobírka 155 Kč vč. dph
PPL - platba na účet 115 Kč vč. dph 

CZ - Euro účet: 5937074001/5500
IBAN: CZ7455000000005937074001 SWIFT: RZBCCZPP

Možnost odeslání zboží do následujících států:

Německo   
DPD - platba na účet 325 Kč vč. dph
Polsko        
DPD  - platba na účet 325 Kč vč. dph
Rakousko    
DPD - platba na účet 325 Kč vč. dph
Maďarsko   
DPD - platba na účet 520 Kč vč. dph
Rumunsko  
DPD- platba na účet 325 Kč vč. dph
Ukrajina     
DPD - platba na účet 2099 Kč vč. dph

IBAN: CZ7455000000005937074001 SWIFT: RZBCCZPP

 Dodací lhůta

Zaslání zboží na dobírku.
Zboží je doručeno do 14 pracovních dnů po objednání (pokud je zboží skladem v ČR, obdržíš svoji objednávku do 48 hodin). Pokud z nějakého důvodu, není možné dodržet dodací lhůtu, je zákazník informován.

Racing


 

 

 

Načítám data